‘5 redenen waarom jij meer moet doen met design’

appart

Sint-Odiliënberg Design (net als communicatie in het algemeen) wordt vaak gezien als een element waarvan de invloed moeilijk te meten is, waardoor regelmatig hierop wordt bezuinigd. Toch blijken de effecten van design wel degelijk zeer positief te zijn en ook meetbaar. Een tijdje geleden stuitte ik op een artikel dat vorig jaar werd gepubliceerd, waarin werd geconcludeerd dat een bedrijf of product wel twintig procent meer winst behaalt door design. Lees hier vijf redenen waarom design jouw product of bedrijf sterker maakt.

In 2014 hebben de TU Delft en Erasmus Universiteit onderzoek gedaan naar de effectiviteit van design. Dit onderzoek werd geïnitieerd door de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) en gefinancierd door Stichting Pictoright en het ministerie van Economische Zaken. Vierhonderd managers van Nederlandse bedrijven in de goederen producerende en de dienstverlenende sectoren namen deel aan het onderzoek. De resultaten zijn wetenschappelijk, onafhankelijk bewijs van de economisch-commerciële waarde van design. We kunnen dus eindelijk antwoord geven op de vraag: “wat voegt design nou echt toe?”

wat voegt design nou echt toe?.

Wat blijkt is dat meer aandacht voor design de financiële prestaties en belevingskwaliteit van het bedrijf en de producten verhoogt. Hoewel er al vaker onderzoek is gedaan naar design, is er nog nooit eerder een onafhankelijk verband aangetoond tussen het investeren in design (en daarmee ook de visuele identiteit) en commercieel rendement. De beleving van een merk – iets waar we allemaal wel van kunnen zeggen dat het belangrijk is – wordt enorm versterkt door de toevoeging van een sterke designelement.

Dit zijn vijf belangrijke redenen waarom jij meer gebruik moet maken van design(ers):

1. De financiële prestaties van een nieuw product waarbij veel aandacht is voor zowel experience design (dat de zintuigen prikkelt, zelfexpressie bevordert en emoties oproept), als functioneel design (dat zich richt op technologie, functionaliteit en ergonomie), zijn gemiddeld ongeveer 20% beter dan de financiële prestaties van nieuwe producten met een gemiddelde aandacht voor beide designaspecten.

2. Het succes van een nieuw product of bedrijf is groter, als tijdens de ontwikkelingsfase veel aandacht aan design wordt besteed, en als ontwerpers bij de ontwikkeling van het nieuwe product worden betrokken.

3. Uit het onderzoek blijkt dat een aantal positieve effecten van design sterker zijn, naarmate ontwerpers meer vrijheid krijgen om ideeën te onderzoeken die out-of-the-box zijn.

4. De innovativiteit van design op het gebied van experience (beleving) en functionaliteit heeft een positief effect op de kwaliteit van een product en ervaren kwaliteit van een bedrijf.

5. Het betrekken van ontwerpers bij de ontwikkeling van de website of huisstijl van een bedrijf, versterkt het imago van het bedrijf op gebieden zoals maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef, emotionele aantrekkelijkheid, financieel succes en goed werkgeverschap.