‘Blog meerwaarde creëren voor de klant’

Max Bloemen

Sint-Odiliënberg
De huidige belevingseconomie dwingt bedrijven om op een nieuwe wijze naar hun product/dienst te kijken. Het gaat niet alleen meer om het bieden van  functionele waarde, maar steeds meer om de emotionele waarde. Hier is meerwaarde creëren essentieel voor. Het leveren van meerwaarde verhoogd de klanttevredenheid, de duur van de klantrelatie en uiteindelijk hopelijk ook de omzet en winst. Maar hoe kan dit gedaan worden?

Het begrip ‘meerwaarde’ stamt uit de economische theorie van Karl Marx. Hij kende de volgende betekenis toe aan dit begrip: ‘Meerwaarde is de toegevoegde waarde die door loonarbeid wordt gegeven aan een product boven de loonsom.’ Ondertussen is meerwaarde creëren veel meer dan dat. Van Dale geeft de betekenis ‘extra waarde’.

Het leveren van meerwaarde verhoogd de klanttevredenheid, de duur van de klantrelatie en uiteindelijk hopelijk ook de omzet en winst.

Hoe wordt er dan extra waarde gecreëerd? Voordat dit gedaan kan worden is het essentieel om de behoefte van de klant in beeld te hebben, zelfs als de klant de behoefte niet kan benoemen. Er zijn verschillende manieren om meerwaarde te creëren voor de klant.

Hoe voeg ik meerwaarde toe aan een product?

Voorbeelden van het toevoegen van meerwaarde aan een dienst zijn: expertise, snelheid, begrijpend vermogen en in sommige gevallen ook creativiteit. Het toevoegen van meerwaarde aan het product zal sneller zorgen voor een hogere omzet en winst, maar heeft minder invloed op levensduur van de klantrelatie.

Hoe voeg ik meerwaarde toe aan een dienst?
Voorbeelden van het toevoegen van meerwaarde aan een dienst zijn: expertise, snelheid, begrijpend vermogen en in sommige gevallen ook creativiteit. Het toevoegen van meerwaarde aan een dienst is tegenwoordig bijna een must. Doe je dit niet zal je enkel opdrachten binnen halen op basis van de prijs, iets wat nooit goed is voor een klantrelatie op de langere termijn.

Service en communicatie richting de klant
Er zijn talloze diensten denkbaar die van meerwaarde zouden kunnen zijn voor de klant. Om de juiste keuze te maken is het weer belangrijk om te kijken naar de wensen en behoefte van je doelgroep/klanten. Zo hadden wij gemerkt dat een deel van onze klanten de behoefte had om zijn/haar zakelijk netwerk uit te breiden. Zo is de Appart Me familie geboren. Een ander voorbeeld van een succesvolle manier om meerwaarde te creëren is het aanbieden van de Whatsapp service. Hierdoor kunnen bedrijven nog sneller reageren op klantvragen. Deze service is onderhand al door zoveel grote bedrijven overgenomen dat dit bijna als standaard wordt gezien.

Meerwaarde communiceren?

Natuurlijk mag je jouw meest belangrijke meerwaarde communiceren op de website of tijdens een klantgesprek. Maar door dit niet te doen en de klant zelf jouw meerwaarde te laten ontdekken gaat de klanttevredenheid gegarandeerd omhoog en in veel gevallen ook de duurt van de klantrelatie. Iets extra’s voor de klant bieden zonder dat dit op voorhand was afgesproken wordt ook wel over-deliver genoemd.

Dus… ga eens goed nadenken over wat de wensen en behoefte van jouw klanten zijn en kijk waar jouw mogelijkheden liggen om hier op in te spelen en denk goed na of en hoe je dit wilt communiceren. Ga hiervoor de dialoog aan met de klant, voer onderzoek uit of stuur ons een berichtje, wij denken graag met je mee.