Van verpleegkundige naar een innovatieve ondernemer

door: appart

Venlo Is het ooit te laat om achter je eigen droom aan te gaan? Geert Schols, 51 jaar, vindt van niet. In 2015 heeft hij een eigen bedrijf opgericht en hiermee kwam zijn droom op middelbare leeftijd alsnog uit: niet meer in loondienst werken, maar zijn passie en talent volgen. Met zijn bedrijf ‘SAMEN EEN Innovatie’ zet Geert zich in om bedrijven te helpen bij specifieke vraagstukken. ‘’Ik heb er keihard voor gewerkt, veel voor moeten laten, maar dan heb je wel een mooi bedrijf.

Wat is SAMEN EEN Innovatie?
Wat doet SAMEN EEN Innovatie dan? Volgens Geert houdt SAMEN EEN Innovatie zich bezig het faciliteren van innovatietrajecten binnen organisaties en bedrijven. Met andere woorden: hij helpt organisaties om na te denken over een nieuw product of dienst. Hierbij kijkt hij ook naar de behoefte van de klant. ‘’Uit eigen ervaring met bedrijven weet ik dat bedrijven veel geld en tijd steken in productontwikkeling, zonder zich af te vragen wat nou daadwerkelijk de behoefte van de klant is’’, aldus Geert. Hierdoor wordt er een product ontwikkeld dat later niet haalbaar of realistisch blijkt te zijn, omdat deze niet aansluit op de markt en de behoefte van de klant.

Als bedrijf kun je SAMEN EEN Innovatie benaderen voor het faciliteren van een innovatietraject. Dit betekent dat Geert niet de kennis hoeft te hebben van de branche, omdat de mensen in het bedrijf met de juiste kennis samen moeten zitten met Geert om tot nieuwe diensten/producten te komen. ‘‘Dit wordt gedaan aan de hand van de VOORT-methode.’’ Geert gaat met de klant op expeditie, een zogenaamde virtuele ontdekkingsreis. ‘’Vanaf het vertrekpunt tot aan het reflecteren, om uiteindelijk tot een goede keuze te komen voor een businesscase of een eerste prototype’’, geeft Geert aan. Hierbij heeft het volgens Geert geen nut om met alleen maar creatieve vrijdenkers te werken in een groep, want er moet één iemand zijn die uiteindelijk de knoop doorhakt. Geert faciliteert de bijeenkomsten, ontzorgt het team, adviseert en kijkt of de ideeën en plannen haalbaar en realiseerbaar zijn voor het bedrijf.

Geert maakt van een nood een deugd
Geert is van oorsprong verpleegkundige. ‘’Ergens lang geleden, toen ik achttien was, ben ik een verpleegkundige opleiding gaan doen, om vervolgens te gaan werken in de verstandelijk gehandicaptenzorg’’ geeft Geert aan. Hij is tot 2000 verpleegkundige geweest en uiteindelijk doorgegroeid tot projectleider tot programmaleider tot beleidsmedewerker. “Ik schreef beleidsstukken en leidde projecten, totdat er in de zorg bezuinigd moest worden en ik in 2015 mijn ontslag kreeg.’’ Toen kreeg Geert de kans om een lang gekoesterde wens (een eigen bedrijf te starten) te gaan realiseren, maar had nog niet concreet voor ogen wat hij dan zou moeten doen. Na lang nadenken had hij het antwoord. Waarom zou hij geen andere bedrijven en organisaties kunnen helpen die willen innoveren? Hij had namelijk als projectleider bij enkele innovatietrajecten een facilitator ingehuurd die het hele proces heeft begeleid. Dat inspireerde Geert. Op basis daarvan heeft hij een businessplan geschreven en zich in 2015 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ‘SAMEN EEN Innovatie’. Sindsdien houdt Geert zich bezig met helpen van bedrijven die een nieuw product of dienst willen lanceren, maar niet weten hoe ze dit moeten aanpakken.

‘’Mijn voornaamste doel is mensen en bedrijven helpen, daarom heb ik dit bedrijf ook opgezet.’’ De zorgachtergrond van Geert toont zich door het altijd willen helpen van de mensen en dienstbaar te zijn aan de opdrachtgever. Voor zijn bedrijf heeft hij de opleiding Creatief Innovatie Facilitator bij VOORT-innovatie gevolgd met als ultiem persoonlijk doel: nooit meer in loondienst werken!

Hoe gaat Geert te werk?
Allereerst gaat hij het gesprek aan met zijn klanten. Dit doet hij om te achterhalen wat de wens van het bedrijf is en welke richting zij op willen. Daarmee doelt hij voornamelijk op productontwikkeling of het vormen van een nieuwe dienst. Vervolgens selecteert Geert samen met de klant een innovatieteam. Dit team heeft de kennis van het bedrijf en de creatieve geest om nieuwe ideeën te bedenken. Geert leert hen hoe er klantonderzoek gedaan moet worden en hoe zij kansen buiten hun organisatie kunnen ontdekken. Hij legt uit op welke manier je contact met de klant zou moeten leggen en je gerichte vragen aan deze mensen kan stellen. Het doel hiervan is om het innovatieteam te leren hoe men achter de behoefte van de klant komt. Deze groep klanten noemt Geert het ‘klantpanel’.

Wanneer uiteindelijk de behoefte op papier staat, gaat Geert samen met het team een marktverkenning doen. Eerst in de vorm van webresearch en klantgesprekken. Hierbij wordt gekeken naar al bestaande oplossingen voor de behoefte van de klant. ‘’Wanneer er al een oplossing is in Nederland of daarbuiten, heeft het nog niet altijd nut om deze oplossing dan ook voor te stellen aan een bedrijf,’’ zegt Geert over het bedenken van nieuwe oplossingen.

Brainstormen over nieuwe kansen
Als de webresearch en het klantonderzoek zijn afgerond, komt het innovatieteam samen voor een brainstormsessie van twee dagen. Tijdens deze brainstorm sessie worden concepten opgezet voor een nieuw product of een nieuwe dienst. Van deze concepten worden er 12 uitgekozen die weer worden teruggekoppeld aan het klantpanel. Hier wordt getest wat de groep klanten van de ideeën vinden en of deze aansluiten bij hun behoefte. Van deze concepten worden uiteindelijk de 3 á 5 ideeën die het meest realistisch en haalbaar zijn uitgewerkt tot een prototype of een businesscase. Vanuit daar laat Geert het bedrijf zelf de volgende stap naar ontwikkeling en realisatie maken en is zijn werk in principe afgerond. Echter, mocht het bedrijf aangeven dat hulp gewenst is bij het realiseren van het prototype of van de businesscase, dan helpt Geert natuurlijk graag mee.

Wij vroegen Geert naar een voorbeeld van een klant waar hij een innovatietraject had gefaciliteerd. Hij legde uit: ‘’Onlangs zag ik via social media van de Brandweer Limburg-Noord een berichtje voorbijkomen. Brandweer Limburg-Noord start een pilot van eenjarige opleiding tot brandweerman/vrouw. Nadat wij (samen met Christel Derkx van Ideeënfabriek) het innovatietraject hebben opgeleverd, is de Brandweer Limburg-Noord met de businesscase aan de slag gegaan en één jaar later gaan zij daadwerkelijk de opleiding in praktijk brengen. Dat is natuurlijke hartstikke gaaf!’’

Mensen helpen met mijn eigen bedrijf, beter kan bijna niet.