“Het enthousiasme van de klant als marketingtool”

door: appart

Beek en Donk Waardevol Ondernemen helpt ondernemers om, zoals de bedrijfsnaam het al zegt, te werken aan een manier van ondernemen die echt waarde brengt. De initiatiefnemers van het bedrijf zagen een kans binnen de mond-tot-mond reclame. Ieder bedrijf weet dat mond-tot-mond reclame (aanbevelingsmarketing) goed werkt en toch hebben de meeste bedrijven geen strategie liggen om deze vorm van reclame te stimuleren. “Hier zagen wij een gat in de markt.”

En dat het welbekende ‘gat in de markt’ er is, was al snel duidelijk volgens Martin Sebregts, eigenaar van het bedrijf. “Het werk wat wij doen is eigenlijk, in de kern, heel simpel. We gaan altijd uit van het enthousiasme van de bestaande klanten. Dat nemen we als vertrekpunt om de marketing verder te ontwikkelen. Daarmee helpen we niet alleen bedrijven die minder inzicht hebben in de mening en waardering van hun klanten, maar ook bedrijven die moeite hebben met het vinden van de juiste marketingaanpak.” Om zo’n traject te realiseren heeft Waardevol Ondernemen een eigen methodiek ontwikkeld, waarbij een gedegen onderzoek altijd de kern vormt. “In ons onderzoek kijken wij naar de klantenkring van het bedrijf. Daarmee gaan wij in gesprek, om de kernwaarden naar boven te halen die bij hen zijn blijven hangen. Die informatie zetten we vervolgens weer om in de juiste marketingmiddelen.” Een aanpak die soms nog wel eens voor een andere conclusie zorgt dan dat de ondernemer vooraf had verwacht. Martin; “We zien best vaak dat de ondernemer een beeld heeft van zijn onderneming en dat ook uitdraagt op bijvoorbeeld een website, maar dat de resultaten van het onderzoek, en dus de mening van de klant, totaal anders is. En juist dié zaken op elkaar afstemmen is dan onze uitdaging.”

Om het optimale resultaat uiteindelijk te behalen werkt Martin het liefste in het bedrijf mee. Ervaring leert dat de marketingafdeling de perfecte plek is. “Vanuit de afdeling krijg ik meestal een goed beeld van wat er speelt en hoe zij zichzelf ook zien, wie de doelgroep is en wat de wensen zijn. Vanuit daar kan ik een gericht onderzoek opstellen. Alle achtergrondinformatie is hierbij van wezenlijk belang, omdat het aantal klanten dat ik onderzoek bijvoorbeeld afhankelijk kan zijn van de grootte van het bedrijf. Een onderzoek moet natuurlijk wel representatief zijn…” En hoewel een onderzoek vaak een negatief beeld kan oproepen en de ervaring van de meeste mensen is dat een respons niet altijd al te hoog is, ontkracht Martin dit meteen. “Het valt me op dat bij de onderzoeken die worden uitgevoerd de respons juist wel hoog is. Dit heeft natuurlijk te maken met de inhoud, opbouw en stijl van vragen stellen. Het onderzoek komt echt vanuit het bedrijf, wat zorgt voor herkenning en hen eerder triggert om mee te werken.”

De onderzoeksresultaten van Waardevol Ondernemen hebben vaak niet alleen invloed op de marketingactiviteiten van een bedrijf, maar ook op sales, organisatorisch én strategisch gebied. En daarbij denkt Martin niet alleen maar na over wát er moet gebeuren, maar ook hoé een bedrijf dit het beste kan aanpakken. “Bedrijven denken vaak in onmogelijkheden. Ze zien aanpassingen vaak als grote veranderingen waarbij veel tijd en kosten geïnvesteerd moeten worden, terwijl ik ze juist aan de hand neem en laat zien dat het ook met kleine aanpassingen kan gebeuren óf juist meer winst zal opleveren, waardoor het de investering waard wordt.”

“Wat ik erg leuk vind binnen mijn werk, is dat ik het effect ook daadwerkelijk zie binnen de organisatie”, zo deelt Martin. “Hier hebben mijn klanten soms sturing bij nodig. Wanneer zij namelijk een compliment ontvangen, gaan ze dit gelijk afzwakken. Uit beleefdheid, dus dat is niks negatiefs, maar het is vaak een standaard mechanisme dat mensen hebben. Dit probeer ik te voorkomen zodat het compliment ook echt tot zijn recht kan komen. Al zijn het maar kleine complimenten, deze maken altijd het verschil. Bedrijven weten vaak niet waarom ze goed zijn en waarom de klanten komen. In mijn traject met mijn opdrachtgever is het altijd mijn doel om hen hier meer bewust van te maken. Zo geloven bedrijven sneller in hun eigen kunnen.” Onzichtbare zaken, zoals meningen, verbanden en ervaringen, zichtbaar maken, zo luidt het devies van Waardevol Ondernemen.

Vanuit al zijn kennis en ervaring in de sales heeft Martin een flinke dosis expertise opgebouwd. Maar toch houdt hij dit niet voor zichzelf; kennisdeling staat bij Waardevol Ondernemen hoog in het vaandel. “Zo wil ik de kleinere bedrijven ook helpen om te groeien. Veel van de kennis die Waardevol Ondernemen dagelijks inzet is reeds samengevoegd in een krachtige 1 daagse training; de MKB Groeiversneller. Het uiteindelijke doel is om deze training binnenkort ook online beschikbaar te maken. Zo creëer je een hogere toegankelijkheid én toegevoegde waarde. En daar draait het uiteindelijk om.” Zijn visie en drijfveer achter deze online trainingen is dan ook duidelijk; iedere onderneming moet de basiskennis in huis hebben over hun eigen marketing. Een uitdaging. “In de praktijk willen bedrijven dit vaak niet zelf leren, maar willen ze vooral een ondersteunende expert of partij hierbij”, aldus Martin.

De afgelopen tijd heeft hij hard gebouwd aan de programma's en tools die Waardevol Ondernemen biedt. Zeker door de steeds vollere gereedschapskist en opgedane ervaringen geniet hij dan ook nog elke dag van zijn werkzaamheden. Martin; “Het is zo ontzettend leuk om helemaal in een bedrijf te kruipen! Daar raak ik altijd enthousiast van. Op deze manier blijf je elke dag weer nieuwe dingen leren.” En natuurlijk zorgt hij er zelf ook voor dat hij een sterke relatie opbouwt met zijn opdrachtgevers, net zoals hij hen dit leert om te doen. “Het komt regelmatig voor dat na oplevering van een project, ik nauw contact met hen houd en ze zo nu en dan nog advies geef. Uiteindelijk gaat het om de toegevoegde waarde leveren en gebruik maken van alle informatie die je kunt halen uit je huidige klantenbestand. Een bron van inspiratie en informatie die je zeker moet benutten!” En voor de toekomst? “Ik vind dat ieder bedrijf echt zou moeten weten hoe de klanten over het bedrijf denken. Op deze manier ontstaan er mogelijkheden die alleen maar tot verbetering zullen leiden. En zo creëer je weer bedrijven die wéten waar ze goed in zijn en waar ze ook echt trots op mogen zijn. Dat zou mijn ideale wereld zijn!”

Wij maken onzichtbare dingen zichtbaar.