“Verschillende afdelingen, één visie”

door: appart

Weert 2 collega’s op 2 diverse disciplines binnen Punt Welzijn, maar toch één gemeenschappelijke visie. Francien Clout, actief in de wereld van Mantelzorg, en Simone de Back, werkzaam bij Goedbezig Weert, zijn beiden een vaste waarde in het Weertse team. Met een duidelijke visie en doel; het bewustzijn omtrent vrijwilligerswerk in de maatschappij verhogen.

Het is even een ingewikkelde constructie voor de buitenstaander, de organisatie van Punt Welzijn in Weert. Met allemaal een eigen focuspunt en eigen specialisatie, zijn alle medewerkers van Punt Welzijn actief in hun eigen werkgebied, maar werken ze wel nauw samen. Zo ook Francien Clout en Simone de Back. Beiden actief bij Punt Welzijn, zijn zij dagelijks bezig met het vergroten van het bewustzijn omtrent vrijwilligerswerk. De één met een focus op mantelzorgers, de ander gericht op het ondersteunen van vrijwilligers en organisaties.

“Goedbezig Weert is bedoeld voor vrijwilligers én vrijwilligersorganisaties in Weert”, zo vertelt Simone. “Goedbezig Weert fungeert als een platform waarin we vraag en aanbod met elkaar in contact brengen en informatie, advies en ondersteuning bieden aan verenigingen. We ondersteunen daarmee het vrijwilligerswerk en proberen bedrijven, burgers en verenigingen met elkaar in contact te brengen zodat zij elkaar kunnen helpen op het gebied van vrijwilligerswerk óf juist ook op andere vlakken.” Want dat vrijwilligerswerk in de hedendaagse maatschappij geen vanzelfsprekend gegeven meer is, dat weten zij maar al te goed. En dat vrijwilligerswerk ook niet meer het traditionele werk is zoals veel mensen het nog steeds zien, horen we al snel als Simone ons meer vertelt over ‘die andere vlakken’. “We brengen organisaties en burgers ook met elkaar in contact om gebruik te maken van elkaars kennis en materialen. En we organiseren ook workshops voor verenigingen waar een bedrijf bijvoorbeeld gratis kennis deelt over financiële, juridische of PR zaken. Om die contacten nog meer te stimuleren en ook de inwoners en bedrijven van Weert hier bewust van te maken, organiseert Punt Welzijn een jaarlijkse beursvloer. En nu de derde editie hiervan net achter de rug is, is de fysieke plek waar men met elkaar kan netwerken weer volop benut. Simone; “Er zijn 81 mooie matches tot stand gekomen binnen Weert en daar mogen we met zijn allen super trots op zijn!” De beurs heet officieel Goedbezig Beursvloer en focust zich voornamelijk op ondernemers, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties in de regio Weert.”

En dan is er natuurlijk ook nog het Steunpunt Mantelzorg, de dienst waar Francien Clout actief is. Francien vertelt; “De inwoners van Nederland worden steeds ouder en dus vergrijst de maatschappij. Met het uitgangspunt dat mensen zo snel mogelijk worden ontslagen uit het ziekenhuis en mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, komt de zorg vaak neer op familieleden.” Een gegeven dat ook in de gemeente Weert steeds meer zichtbaar wordt. En waar mantelzorg steeds meer ter sprake komt, ontstaan ook vragen. “Steunpunt Mantelzorg is er om de mantelzorgers te begeleiden, te ondersteunen en antwoord te geven op praktische vragen. De mensen combineren vaak een baan, eigen gezin of een eigen bedrijf mét mantelzorg. Dat zijn eigenlijk twee banen naast elkaar waarbij wij ons maar al te goed beseffen dat je niet alles kan weten en er vaak regelingen zijn die het net wat gemakkelijker kunnen maken”, aldus Francien. Om het bewustzijn rondom deze groeiende groep te vergroten én inhoudelijk het beeld van de mantelzorger te veranderen, werd er afgelopen jaar een campagne gelanceerd in Weert. “Het doel was om mantelzorgers te (h)erkennen en bekendheid te geven aan het Steunpunt Mantelzorg Weert. Het beeld dat alleen ouderen mantelzorger zijn willen we daarmee wegnemen.” Weert kiest daarmee voor een succesvolle aanpak, zo blijkt. Want niet voor niets is de gemeente genomineerd als ‘Meest Mantelzorgvriendelijke gemeente in Limburg’!

Hoe ze dit bereikt hebben? Francien legt uit dat er naar alle facetten van de mantelzorg wordt gekeken, bijvoorbeeld ook naar de betrokken werkgever. “Voor ons staat de mantelzorger centraal en niet de ‘zorgvrager’. Dát is het grote verschil. Wij ondersteunen daarmee bijvoorbeeld ook een werkgever over hoe zij hun medewerkers kunnen ondersteunen als zij mantelzorger zijn. Maar we kijken ook met de medewerker die mantelzorger is naar de mogelijkheden van extra ondersteuning. Of dat op financieel of praktisch gebied is, dat maakt niet uit. Steun aan de mantelzorger staat altijd in het middelpunt”, zo legt Francien uit.

Zoals al werd verteld staat samenwerking tussen de verschillende takken van Punt Welzijn voorop. En er is ook zeker overlap tussen de werkzaamheden en visies, zo beamen beide dames. “Uiteindelijk is ons doel natuurlijk dat mensen zich vrijwillig inzetten in Weert. Dat kan door middel van vrijwilligerswerk of door middel van Mantelzorg, wat natuurlijk eigenlijk ook een vorm van vrijwilligerswerk is”, aldus Francien. “Uiteindelijk willen we allemaal in de gemeente bewustzijn creëren en mensen een helpende hand bieden.” En de werkzaamheden van Punt Welzijn als organisatie? Dat is dan weer veel breder. Simone; “Punt Welzijn is op een breder vlak actief. Wij houden ons bezig met zaken zoals sport in de gemeente, vluchtelingen, het faciliteren van ontmoetingsplekken voor mensen, opvoedondersteuning, jongerenwerk, opbouwwerk en nog veel meer. In principe zijn Goedbezig Weert en Steunpunt Mantelzorg dus maar een klein stukje in de hele organisatie.”

Dat er in de gemeente Weert volop behoefte is aan het werk van Punt Welzijn blijkt wel uit de drukbezette agenda’s van beiden. Voor Goedbezig Weert is er zelfs een online platform opgericht waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Simone vertelt; “Om je een beeld te geven; in Weert zijn er meer dan 500 verenigingen die vrijwilligers nodig hebben. Ook zij melden zich bij ons. Op ons platform staan gemiddeld zo’n 200 (!) oproepen voor vrijwilligers.” En Francien vult aan; “In Weert zijn al heel veel vrijwilligers actief. Natuurlijk blijven we ook nieuwe inwoners stimuleren, maar we kijken ook naar andere mogelijkheden zoals werkzoekenden die vrijwilligerswerk kunnen gebruiken als ervaringsplek. Je ziet namelijk dat het wel een voordeel is als men in de tussenperiode van twee banen toch werk heeft gedaan, ook al is het vrijwillig geweest.” En beiden spreken uit ervaring dat je via zo’n vrijwillig traject zomaar bij een mooie organisatie terecht kan komen. “Toen ik in Weert kwam wonen deed ik al veel vrijwilligerswerk”, aldus Simone. “Via via kwam ik bij Punt Welzijn terecht waar ik eerst zelf vrijwilligerswerk heb gedaan en vanuit daar ben doorgerold naar een baan.” En ook Francien is meer dan bekend met het concept vrijwilligerswerk en mantelzorg. “Het feit dat ik zelf mantelzorger ben van mijn vader maakt het wel extra bijzonder dat ik in mijn dagelijkse werk ook mensen mag helpen en begeleiden die in hetzelfde schuitje zitten. Je merkt dat er een bepaalde vorm van herkenning is. Bij Punt Welzijn zeggen we dan ook niet voor niets dat we zelf écht weten hoe het is om mantelzorger te zijn of vrijwilligerswerk te doen. We hebben het immers zelf ook gedaan!”

Met de nominatie voor ‘Meest Mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg’ op zak en de derde editie van de Goedbezig Beursvloer achter de rug, kijken beiden positief naar een mooie toekomst voor Punt Welzijn. Met als doel? “Bewustzijn creëren. Nu is dat natuurlijk een breed begrip, maar zo willen we bijvoorbeeld meer in contact komen met het Weerter bedrijfsleven om hen nog meer te betrekken bij vrijwilligerswerk en mantelzorg. Een uitdaging om hen te bereiken en in contact met hen te komen, maar wél een leuke uitdaging!”

Bewustzijn creëren is het uiteindelijke doel