“Van Abu Dhabi naar het Limburgse Provinciehuis”

door: appart

Maastricht Jelle Merkus, afgestudeerd in de tijd van de economische crisis, kreeg de kans om te gaan werken in Abu Dhabi. Een kans waar je natuurlijk geen néé tegen zegt, en dus een ervaring die met beide handen werd aangegrepen. ‘Work hard, play harder’ is het motto dat hier vaak gebruikt werd, wat Jelle dan ook snel ondervond. Na zijn ervaring in Abu Dhabi koos hij toch weer voor het mooie Zuiden; een traineeship bij de Provincie Limburg was zijn volgende carrièrestap!

“Als er iéts is waar ik absoluut niet van houdt, dan is het wel stilstaan”, zo vertelt Jelle. Nadat hij zijn opleiding had afgerond, op de Hogere Hotelschool, International Business; Strategic Marketing en een master Marketing aan de Universiteit van Maastricht, had hij een breed interessegebied én veel kennis vergaard. Toch was een baan niet direct vanzelfsprekend. “Toen ik afstudeerde in 2012 zat Nederland midden in de economische crisis. De banen lagen niet voor het oprapen en dus werd er gekeken naar andere mogelijkheden. Een vriend van mij woonde en werkte in Abu Dhabi in de hotelwereld en belde me dat er een sales-functie vrij kwam. Of dat iets voor mij was?” Een uitdaging waar Jelle natuurlijk geen nee op kon zeggen, en dus werd alles gereed gemaakt voor zijn vertrek naar Abu Dhabi. Jelle: “Ik heb ruim een jaar in Abu Dhabi gewoond en gewerkt. De baan was hard werken, maar het leven was ook fijn daar.” Toch bleef Nederland lonken en dus werd na 1 jaar ervoor gekozen om terug te gaan naar zijn roots. Op zoek naar een nieuwe uitdaging!

Tijdens een, voor Jelle, vakantie in Nederland van drie weken, kwam hij terecht bij de Provincie Limburg. Hier waren net de voorrondes gestart voor een nieuwe traineeship RichtingZuid. Een mooie kans, zo dacht hij. “De voorrondes voor de traineeships vonden precies plaats in de periode dat ik voor vakantie in Nederland was. Alle rondes meedoen vormde dus geen probleem, en ik twijfelde dan ook niet bij mijn inschrijving.” En hoewel hij enthousiast was over het traject en de invulling van de beschikbare plaatsen, probeerde hij niet té enthousiast te worden. “Er waren ruim 700 andere aanmeldingen, genoeg concurrentie dus. Ik schatte mijn kansen dan ook niet al te hoog in en stapte nietsvermoedend weer op het vliegtuig naar Abu Dhabi.” Maar de achtergelaten indruk was zó positief dat hij al snel een telefoontje uit Nederland kreeg. Jelle vertelt; “Twee dagen later belden ze me al op. Ik was aangenomen! Blij als dat ik was, diende ik meteen mijn ontslag in, om op tijd terug te zijn voor de traineeship. Voordat ik het wist zat ik weer in het vliegtuig naar Nederland…” En eenmaal geland kon hij direct door naar zijn nieuwe uitdaging; trainee bij de Provincie Limburg!

Een wereld van verschil, dat bleek al snel. Waar hij op donderdag nog in een hotel in Abu Dhabi zijn werk aan het afronden was, zat hij op maandag al bij de Provincie Limburg in Maastricht. Jelle; “Het was een hele omschakeling, maar als ik nu terugkijk verliep dit proces ontzettend snel en soepel. Doordat ik niet precies wist wat ik wilde doen na mijn opleiding, was deze traineeship precies wat ik zocht. In een hele korte tijd kreeg ik de kans om op diverse afdelingen mee te kijken en zo te ervaren waar mijn hart lag.” En aan diversiteit geen gebrek. “Ik ben werkzaam geweest bij de gemeente Maastricht in de vastgoedtak, vervolgens verhuisd naar Brussel voor een baan bij de provincie in Brussel binnen de EU en kreeg ik als laatste de kans om in Sittard-Geleen aan de slag te gaan binnen het sociale domein. Deze diversiteit zorgde ervoor dat ik een breed beeld kreeg van wat er allemaal mogelijk was en zelf kon ontdekken waar ik uiteindelijk aan de slag wilde.” En nu, 4 jaar later, is hij nog steeds dagelijks aanwezig in het Provinciehuis.

“Wel binnen een heel andere tak”, zo lacht Jelle. “Mijn baan bevindt zich in de sector Ruimtelijke Ordening.” Dagelijkse verantwoordelijkheden en taken van Jelle hebben onder andere te maken met actuele opgaven in de fysieke leefomgeving, iets wat voor de buitenwereld nog wel eens een vaag begrip is. Tegelijkertijd zijn ze de contactpersoon voor gemeenten die een bestemmingsplan willen doorvoeren en werk ik nog aan de aanpak van winkelleegstand, een thema waar de provincie actief op inzet.”

En vooral dat laatste is vandaag de dag een actueel onderwerp in Limburg, maar ook daarbuiten. Jelle vertelt; “De winkelleegstand is de laatste jaren een steeds groter probleem geworden. Om de kranten te citeren; het is een ‘hardnekkig’ probleem. Iets waar ik het zeker mee eens ben, aangezien de winkelleegstand voor iedere stad of dorp anders én actueel is. De uitdaging is dan ook om op lange termijn een oplossing te vinden die voor iedereen passend is.” Samen met een team werkt Jelle dagelijks aan de plannen, schakelt hij met gemeentes en contactpersonen en gaan ze op zoek naar de juiste oplossingen. “Er zijn zoveel mogelijkheden, maar het is aan ons de taak om mee te denken met de stakeholders en tot een gezamenlijke aanpak te komen. Binnen deze aanpak werken wij, samen met de gemeente en ondernemers, ernaartoe om de drie pijlers, innovatie, effect en lange-termijn, hierin terug te laten komen. Dit kunnen wij mede ondersteunen door middel van een eventuele financiële bijdrage.”

Bij het opstellen van een plan van aanpak en in de uitvoering ervan, zijn dus vanzelfsprekend verschillende partijen betrokken. Voor al deze partijen is het van belang dat ze op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen, kunnen meedenken en vaak meebeslissen. Dit was voor Jelle een grote uitdaging, zo legt hij uit. “Doordat het bij de gemeentes en Provincie normaal is dat rollen en taken van werknemers blijven verschuiven, zijn er altijd meerdere mensen betrokken bij een plan. Waar eerst de Provincie op sommige gebieden een wetgevende of bepalende taak had, hebben wij nu een meer begeleidende/faciliterende taak. Dit loopt geheel in lijn met de nieuwe Omgevingswet.” Een uitdaging voor alle betrokkenen. “Om toch alle betrokkenen te bereiken en ze ook echt te kunnen voorzien van de juiste kennis ondersteuning hebben wij een online platform gecreëerd; Expeditie Ruimte. Binnen dit platform wordt informatie opgeslagen en delen wij successen en ervaringen. Zo willen we inspireren en ervoor zorgen dat mensen van elkaar gaan leren. Je hoeft het wiel immers niet opnieuw uit te vinden!” In lijn met de begeleidende taak van de Provincie nemen zij in dit platform de rol van aanjager op zich en is het aan de gebruikers om het platform te voeden met nieuwe informatie.

Expeditie Ruimte werd al in 2014 opgestart, nog voordat Jelle bij Ruimtelijke Ordening werkte. In die tijd was het nog geen online platform maar werden er fysieke cursussen gegeven en kwamen mensen regelmatig samen om te leren en kennis uit te wisselen. Mede vanuit Jelle kwam de ambitie om een online platform te creëren dat anno 2018 hét kenniscentrum wordt op het thema van fysieke vraagstukken.

Dat de digitale leeromgeving, zoals het ook wel wordt genoemd, een hele nieuwe manier van werken geeft, is Jelle zich maar al te bewust van. “Natuurlijk is iedereen wat huiverig voor ‘wéér’ een platform, maar de website is gelukkig erg positief ontvangen. Zo willen mensen graag meedenken, waardoor ik merk dat de website leeft.” Op dit moment staat het nog in de kinderschoenen, maar heeft het veel potentie om te gaan groeien. Deze taak, om de leeromgeving groot te laten worden, ligt bij Jelle en zijn collega’s. Jelle: “Voor nu is het voor mij van belang dat we de juiste organisaties aanspreken en hierbij betrekken zodat de leeromgeving kan blijven groeien. Dat is waar ik nu voornamelijk mee bezig ben. Het zoeken van mensen, verbindingen leggen, draagvlak creëren en het zorgen dat alles op rolletjes loopt en de groei doorzet."

Dat het doorgroeien van de leeromgeving nog wel even gaat duren, is voor Jelle niet onbekend. Toch kijkt hij erg positief naar zijn eigen toekomst. “Ik zou graag voor een langere tijd bij Expeditie Ruimte betrokken willen zijn, om het hopelijk tot een succes te maken. Maar het mooie van werken bij de Provincie is dat er erg veel mogelijkheden zijn om te blijven ontwikkelen. Zo ken ik hier mensen die al langer in dienst zijn, maar binnen deze tijd wel een heleboel verschillende werkzaamheden hebben verricht.” Een bevestiging voor Jelle dat er nog zeker veel kansen en mogelijkheden zullen volgen. En waar zijn hart echt ligt? “Ik zou me graag meer willen gaan focussen op projectleiderschap. Binnen welk gebied dit is maakt me niet zo heel veel uit en dat houdt het dan ook wel weer spannend. Ik focus me op mijn huidige werkzaamheden en op dit moment zit ik helemaal op mijn plek. Meer dan tevreden dus!”

Op dit moment zit ik helemaal op mijn plek!