“Samen leren, Broekhin verbindt”

door: appart

Roermond Sinds 2015 staat Jos Gijzen aan het roer bij BC Broekhin Roermond, één van de middelbare scholen in Roermond. Hij deed de aanzet om te onderzoeken wat de gemeenschappelijke koers zou moeten zijn. Én verscherpte ook de visie op onderwijs en organisatie van een school met een rijke en lange traditie.

En dat blijkt in de praktijk een flinke uitdaging te zijn. “Toen ik hier in 2015 begon als directeur, ontbrak het aan één overkoepelende visie op de toekomst. Samen met het hele team en vertegenwoordigers van ouders en leerlingen hebben we onderzocht wat nou die gemeenschappelijke koers zou moeten zijn, passend bij de identiteit van de school. Dat heeft geleid tot de veranderingen waar we nu inzitten.” Vanuit zijn brede ervaring en kennis, maar vooral drive en passie werden de eerste verbeteringen en veranderingen op poten gezet.

“Ik ben een echt onderwijsdier”, vertelt Jos. “Het onderwijs triggert me, daar kan ik me echt in vastbijten.” Ooit begon hij met de opleiding voor leraar basisonderwijs, wat gedurende de jaren werd aangevuld met diverse andere opleidingen en specialisaties zoals: speciaal Onderwijs, (ortho)pedagogiek, psychologie, onderwijskunde, bedrijfskunde en filosofie. “Breed opgeleid, dat zeker”, aldus Jos. “In mijn hart ben ik een combinatie van een orthopedagoog én onderwijskundige. Maar op een school begint en eindigt alles met de mensen die het moeten doen. Mensen in een onderwijssetting die samen een hechte leer- en leefgemeenschap vormen met en rondom de leerlingen. Daar draait het om.”

Samen met zijn collega en adjunct-directeur Marc Demandt geeft Jos nu dagelijks leiding aan één van de grootste scholen van Roermond, onderdeel van SOML. Samen werken zij aan het invullen van de vernieuwde koers, gebaseerd op een belangrijke filosofie waar beiden in geloven. “Het voortgezet onderwijs in zijn traditionele, huidige vorm vinden wij niet toekomstbestendig genoeg. Het is nog niet genoeg meegegroeid met de hedendaagse maatschappij en kan nog op veel punten verbeterd worden.” Ook in de huidige maatschappij met daarin de toenemende druk op het onderwijs, de roep om dingen anders te doen en de zoektocht naar geschikte docenten, blijken deze veranderingen meer dan noodzakelijk. Jos en Marc kijken dan ook naar die aspecten. “Je wilt niet alleen een goede en aantrekkelijke school zijn voor leerlingen, maar ook voor medewerkers. Leerlingen moeten hier kunnen floreren, maar alle medewerkers verdienen ook mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Dat stimuleren we door een omgeving te creëren waar iedereen in zijn of haar kracht wordt gezet en voldoende ontwikkelmogelijkheden wordt aangeboden. Van leerling tot docent en ondersteunend personeel.”

De nieuwe koers van BC Broekhin Roermond kent het begrip ‘toekomstbestendigheid’ dan ook als de kern. “Binnen onze school willen we op diverse vlakken zaken anders gaan doen. Zowel binnen ons onderwijs, als binnen onze organisatie en communicatie, zo vertellen Jos en Marc. Een lang proces, daar zijn beiden zich zeer van bewust. De aanpak van deze nieuwe koers is dan ook cruciaal. “Het grote, overkoepelende proces hebben we opgesplitst in kleinere verandertrajecten om het langzaam ‘eigen’ te maken bij onze collega’s, ouders en leerlingen. Ieder onderwijs- en programmateam heeft zijn eigen ambities om met de gewenste veranderingen aan de slag gaan. Collega’s ontwikkelen zo ook een bepaald eigenaarschap dat ervoor zal zorgen dat de veranderingen en nieuwe koers een gedragen gegeven wordt.”

Jos beschrijft BC Roermond als een dynamische school met veel betrokkenheid om dingen te verbeteren en ‘anders te doen’. “Op diverse vlakken hebben we echt al goede stappen gezet en vorm gegeven aan een passende aanpak bij onze visie. Kijk maar naar de kansklassen, de internationaliseringsprojecten en de ondernemersroute. Alle uitingen van een modernisering van de traditionele leeromgeving.” Marc: “Bij BC Broekhin Roermond staat de leerling in het middelpunt. Natuurlijk is dat een breed begrip en komt dat pas echt tot uiting in de dagelijkse handelingen en in de manier van denken, maar dat centraal stellen zit wel echt in onze kern en streven we na. Een leerling moet gehoord, gezien en gewaardeerd worden en wil onderwijs aangeboden krijgen dat voor hem of haar betekenisvol is.” Een visie die vast werd gelegd in het vorig jaar uitgebrachte schoolplan. “Hierin beschrijven wij onze visie en missie voor de periode 2017-2021 en jaarlijks hoe we zaken willen gaan aanpakken”, aldus Jos.

Een mooi voorbeeld van die aanpak is ook de doorontwikkeling van de bovenbouw van de Vrijeschool Broekhin tot een gepersonaliseerde leerroute. “De Vrijeschool heeft een heel eigen mensbeeld. Daar staat het persoonlijk en sociaal leren centraal. Er wordt bijna niet gewerkt met boeken, er wordt op een andere wijze getoetst, en in de eerste paar jaren zitten vmbo-t, havo- en vwo leerlingen gewoon bij elkaar. Zo kijkt de Vrije School naar jou als héle mens, niet alleen naar je niveau’’, zo vertelt Jos ons. Een aanpak en pedagogiek waar Jos voorstander van is. “Onze visie, maar ook mijn eigen visie is, dat we veel meer uitgaan van de mens als totaal: cognitief, sociaal én emotioneel en dat als basis nemen om het onderwijs in te richten. In de visie en nieuwe werkwijze van BC Broekhin Roermond worden dan ook elementen van dat Vrijeschool-denken meegenomen”.

Of ze met deze nieuwe visie en aanpak pionier zijn in het scholenlandschap? Jos beaamt dat gedeeltelijk. “Er zijn natuurlijk al scholen, die hier ieder op een eigen wijze, mee bezig zijn. Door deze manier van leren en werken willen wij als Broekhin, op onze unieke wijze, ervoor zorgen dat onze leerlingen straks na hun afstuderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hun heen. Dat ze daarvoor een degelijke kennisbasis hebben opgebouwd, zich sociale vaardigheden eigen hebben gemaakt en als persoon zó hebben ontwikkeld dat ze zich kunnen redden. Een doel, een streven van BC Broekhin Roermond, dat altijd centraal zal staan in ons leren en werken met elkaar, met de leerlingen, hun ouders en de partners in onze omgeving. Samen leren: een mooie en uitdagende opdracht waar alle medewerkers iedere dag voor gaan en staan.”