“Toekomstproof in de bouw”

door: appart

Beek Paul Janssen en Erwin Daemen vormen samen de drijvende kracht achter JDVS: Janssen Daemen Vastgoed Support. Met een brede ervaring in zowel de bouwbranche als daarbuiten, beantwoorden zij complexe vastgoedvraagstukken. Van advies tot begeleiding; een totaalpakket is hun kracht. En daar is nu een nieuw, innovatief concept aan toegevoegd; Cubit.

De passie van beide heren ontstond al jaren geleden. Waar Erwin zich al tijdens zijn opleiding richtte op de bouwbranche, kwam Paul hier terecht via een omweg. Erwin: “Mijn studie was een bouwkundige opleiding. Na mijn afstuderen ben ik jaren werkzaam geweest bij een groot aannemersbedrijf, waar ik vooral de commerciële zaken oppakte. Vanuit daar ben ik terecht gekomen bij een bedrijf dat zich specialiseerde in bouwmanagement; het volledig verzorgen van bouwplannen en alles wat daar bij komt kijken. Tijdens mijn werk daar heb ik een duidelijke eigen visie ontwikkeld over hoe ik vind dat bouwmanagement optimaal ingezet kan worden. Toen dit bedrijf stopte ben ik in mei 2009 voor mezelf begonnen; Daemen Bouwmanagement.” Van schoolbank doorgegroeid naar zelfstandig ondernemer, en altijd binnen de bouw gebleven. De achtergrond van Paul is totaal anders, en juist dat zorgt ervoor dat beiden elkaar zo goed aanvullen.

Paul vertelt: “Mijn achtergrond ligt juist in de chemische-technische industrie. Jaren heb ik bij DSM gewerkt, later ben ik wethouder geworden. Hierbij beheerde ik ook veel grondexploitaties, wat eigenlijk mijn eerste kennismaking met de bouw was. Woningstichtingen en grote bouwprojecten vielen binnen mijn portefeuille, wat er mede toe heeft geleid dat toen ik stopte als wethouder mijn affiniteit met de bouw het grootste bleek te zijn. Vanuit dat inzicht ben ik gestart met mijn eigen onderneming, een adviesbureau.” Binnen dit bureau gaf Paul advies aan bedrijven betreft bestemmingsplanwijzigingen, vergunningstrajecten en functiewijzigingen van gebouwen. Dit groeide later vanzelf door naar daadwerkelijk bouwmanagement. “Je rolt van het één in het ander. Ik begon klein, maar al snel werd er gevraagd of ik hele trajecten kon begeleiden. Zo ben ik terecht gekomen in het domein van bouwmanagement.”

Nadat beiden hun eigen onderneming begonnen liepen ze elkaar bij toeval tegen het lijf. Bij de eerste ontmoeting bleek dat er veel overeenkomsten waren, zowel in hun werk als in de visie van beiden. “Al snel ontstond het idee om samen te gaan werken. JDVS, oftewel Janssen Daemen Vastgoed Support, was geboren”, vertellen Paul en Erwin.

“Onze filosofie is dat wij voor een opdrachtgever hun ‘vastgoed-vraagstuk’ oplossen. Dat betekent niet dat de opdrachtgever alles uittekent en wij het uitvoeren, maar dat zij een vraag bij ons neerleggen en wij alles onderzoeken en adviseren. Wij gaan op zoek naar het beste antwoord, een passende oplossing en de juiste partij om dit te realiseren. We leveren een kant en klaar pakket: van advies tot uitvoering en begeleiding”, aldus beiden. Het laatste gedeelte van de naam, ‘Vastgoed Support’, is dan ook bewust gekozen. Erwin: “We willen partijen ondersteunen waar mogelijk. In het adviestraject, in de uitvoering of in het contact met de aannemer. We bieden volledige ondersteuning. Dat is onze kracht…”

Met een duidelijke aanpak en visie gingen ze aan de slag. En dat loont, de projecten groeien en steeds vaker kunnen ze hun expertise laten zien. Paul: “We groeien in onze projecten, dat merk je echt. Zo hebben we laatst een project mogen uitvoeren voor de Gemeente Sittard.” Het desbetreffende project, de renovatie van een oude kerk, werd door JDVS volledig verzorgd. “Een oude kerk moest omgebouwd worden naar een multifunctionele locatie”, vertelt Erwin. “Tijdens dit proces namen wij echt álle werkzaamheden over, zelfs de begeleiding van de oprichting stichtingsbestuur en de gesprekken met de exploitatie adviseur. Met zo’n projecten zetten wij JDVS op de kaart en spelen we onszelf in de kijker.” En dat is natuurlijk wat iedereen wil!

Onlangs werd er een nieuwe dimensie toegevoegd aan JDVS op het gebied van innovatie, namelijk ‘Cubit’. “Cubit is een losse onderneming onder JDVS en richt zich specifiek op modulair bouwen”, zo legt Paul uit. Met Cubit ontwikkelden Paul en Erwin een concept dat gemakkelijk bouwen mogelijk maakt. Erwin; “Onder de naam Cubit maakten we een eerste ontwerp voor een duurzaam, flexibel huis."

Het idee voor Cubit ontstond door de connectie met de zoon van Paul. Hij werkte al jaren als architect en besloot voor zichzelf te beginnen. Zijn focus lag hoofdzakelijk op projecten binnen de zorg, hier merkte hij steeds meer dat de zorgorganisaties moeite hadden om geschikte woningen te vinden. Hoewel het idee voor de Cubit hoofdzakelijk door de krimp qua bouwgrond kwam en het feit dat bouwkavels steeds meer veranderden naar andere bestemmingen, speelden de ontwikkelingen in de zorg ook een grote rol hierin.

Paul: “De krimp speelt nu al, maar zal in de toekomst alleen nog maar toenemen, en dat heeft natuurlijk ook invloed op de zorg. Echter vonden wij het vanuit onze expertise en ervaring een goed idee om hier nu al op in te spelen. Het bouwen op lege kavels is vaak te duur. Daarom is het concept van een kleine, uitbreidbare ‘unit’ bedacht. Hiermee kan men voor 50.000 tot 70.000 al een volwaardige woning neerzetten. Die woning is modulair, en kan dus later altijd aangepast of uitgebreid worden.”

Het eerste echte project voor dit modulair bouwen kwam vanuit een adviesaanvraag van een zorginstelling. Paul en Erwin vertellen: “Zij zochten locaties waar ze zorgwoningen konden realiseren en keken hierbij alleen naar bestaande panden. Omdat deze vaak nog volledig gestript en verbouwd moesten worden voordat ze aan de eisen voldeden, liepen de kosten hierbij fors op. Ons advies en voorstel was toen om naar nieuwbouw te gaan, waarbij we keken naar huidige gebouwen, materiaalgebruik, eisen, etc. We kregen toen de opdracht om iets te bouwen wat flexibel en variabel zou zijn.” Deze opdracht vormde een perfecte match met het Cubit-concept, en werd dan ook meteen de eerste test.

En met succes, want het concept slaat aan. Erwin: “Op dit moment zijn we in gesprek met gemeentes en andere zorginstellingen, om te kijken of we ook voor hen iets kunnen betekenen. De interesse is er zeker, aan ons nu de taak om te bewijzen wat de Cubit allemaal voor voordelen heeft!”

Modulair bouwen is natuurlijk vooral voor woning coöperaties de perfecte oplossing. Goedkoop, flexibel, gemakkelijk aan te passen en toch een volwaardige woning. Paul: “Er zijn natuurlijk al genoeg prefab-oplossingen, maar dan wordt er vaak met een soort container gewerkt. Wat binnen het concept van Cubit wordt gedaan is dat er meer vanuit het ‘Tetris-idee’ wordt gebouwd. Er zijn allemaal losse stukjes, vormen, die men naar wens in elkaar kan schuiven. Zo is een woning dus gemakkelijk aan te passen, uit te breiden of te verkleinen. Dit, in combinatie met de prefab materialen, maken het een sterke combinatie.”

Het voordeel van Cubit? Minder weersafhankelijk ten opzichte van normaal bouwen en een korte bouw- en montagetijd waardoor het huis dus veel sneller staat… Van binnen modulair, van buiten een gewoon huis!

Van binnen modulair, van buiten een gewoon huis! Het concept van Cubit is beschikbaar in diverse varianten. Erwin: “Voordeel van dit concept is dat het beschikbaar is in alle soorten materialen, dus dat je van de buitenkant nooit zult zien dat het een ander soort huis is. Door het gebruik van kwalitatief hoogwaardige materialen worden de huizen ook super duurzaam, dit komt het leefklimaat natuurlijk ten goede. Lage energiekosten zijn dan een bijkomend voordeel.” Paul vult aan: “Tevens is het ontwerp zo gemaakt dat er geen gas nodig is, dat is het uitgangspunt. Maar Cubit wil nog een nieuwe, extra stap maken. Momenteel zijn de huizen al duurzaam, maar het doel is volledig cradle to cradle…” Hiermee bewijst Cubit een vooruitstrevend bedrijf te zijn waar duurzaamheid enorm hoog op het vaandel staat.