“Bewustwording creëren op een laagdrempelige wijze’’

door: appart

Nieuwstadt ‘Alle Limburgers maken Limburg mee’; dat is de slogan en visie van IKL. De organisatie zet zich in voor het behoud, beheer en ontwikkeling van het cultuurlandschap. Een uitdaging in de huidige samenleving…

Bèr Houben is regiomanager bij IKL, een organisatie die haar oorsprong kent in 1981. “In de jaren ’70 sloten de mijnen in Limburg. Het gevolg was een hoge werkeloosheid, en dat iedereen weer op zoek ging naar nieuwe mogelijkheden. De provincie realiseerde zich dat, toen de mijnen sloten, gezocht moest worden naar nieuwe kansen. Het landschap had de mogelijkheid toerisme en recreatie een boost te geven. Echter het beheer en onderhoud liep flink achter. Daarom is IKL opgericht, met als hoofdtaak het onderhouden van de landschappen in Limburg.’’ Meteen werden er 75 personen aangenomen die deze taak op zich namen.

Mensen weer bewust maken van wat de natuur allemaal te bieden heeft, én dat die natuur onderhouden moet worden

Deze taak bleef IKL uitvoeren, tot eind 2015. “In 2015 nam IKL afscheid van haar buitendienst. Een enorme switch, want juist die buitendienst was onze core business. Dat was wie IKL was…’’ En toen? IKL ging verder met een nieuwe mindset, een nieuw doel en een nieuwe visie. “Onze visie is dat het Limburgse landschap relevant is voor iedereen. Die boodschap willen we uitdragen in onze vernieuwde visie. Die relevantie kan voor iedereen anders zijn, maar het ís wel aanwezig’’, zo vertelt Bèr.

Deze nieuwe insteek vergde niet alleen een verandering van denken, maar ook het ontwikkelen van nieuwe werkstructuren, nieuwe projecten en een nieuwe werkwijze. De afgelopen twee jaar heeft die ontwikkeling volop plaatsgevonden, en onlangs werd het eerste fysieke resultaat van deze verandering een feit; het platform Buitenkracht. Bèr; “Buitenkracht is het resultaat van onze visie en de samenwerking die wij met diverse partners zijn aangegaan. Wij zien Buitenkracht als de spin in het web van vrijwilligerswerk en de facilitatie daarvan. Natuurlijk wel op een laagdrempelige wijze; het is niet meer het traditionele vrijwilligerswerk maar toegankelijk voor iedereen.’’

Met Buitenkracht wil IKL samen met haar partners een bepaalde mate van betrokkenheid realiseren in de provincie. “Vroeger was er een hele duidelijke verbinding tussen natuur en mens. In de loop der jaren is dat afgezwakt, maar die verbinding proberen wij nu weer op een eigen, hedendaagse manier terug te brengen’’, aldus Bèr. Een ambitieus doel, dat kan wel gesteld worden. Maar wel realistisch, zo vindt Bèr. “Met Buitenkracht willen we een soort community opbouwen. Mensen weer bewust maken van wat de natuur allemaal te bieden heeft, én dat die natuur onderhouden moet worden. Dat kan individueel, maar ook in het bedrijfsleven moet die bewustwording er komen.’’

En juist bij die bewustwording creëren ligt in de toekomst de uitdaging voor IKL. Want staan de maatschappij en het bedrijfsleven wel open voor deze bewustwording? “Je ziet dat in de food-branche die bewustwording er wel al is. Iedereen is bezig met waar zijn eten vandaan komt en of het gezond is. Uiteindelijk moet die mindset ook doorgroeien naar de omgeving en de natuur.’’ Eigenlijk haakt IKL met haar doel en visie dus in op de hele trend qua gezondheid. Maar het is méér dan een trend. “De bewustwording is enorm belangrijk voor onze toekomst’’, zo vertelt Bèr. “Je ziet dat in het huidige landschap problemen ontstaan. De biodiversiteit neemt af, het landschap wordt grootschaliger en het klimaat wordt steeds extremer waardoor de voedselproductie complexer wordt en de aantrekkelijkheid voor de toerist afneemt. Dit is een probleem dat wij, of de agrarische sector, niet alleen op kunnen lossen. Dat moeten we samen doen! Alle Limburgers maken Limburg mee! “