‘Handstorm’

door: appart

Reuver Frans van Gassel heeft ruim twintig jaar gewerkt aan het proefontwerp waar hij mee promoveert. Het doel? Onderzoeken welke vaardigheden projectleiders in de bouwsector nog aangeleerd kunnen worden waardoor ze een ontwerpvergadering beter kunnen leiden. Dit is nodig omdat ontwerpers in het bouwkundig domein verschillende vaktalen spreken – ze verstaan elkaar niet.

“Professionals in de bouw moeten samen iets ontwerpen, maar ze hebben andere talen, andere belangen, een eigen cultuur”, aldus Frans van Gassel. Projectleiders moeten leiding kunnen geven aan dit ontwerpproces, waarvoor nieuwe competenties nodig zijn die op school niet aangeleerd zijn. Frans heeft hier onderzoek naar gedaan, met als resultaat 15 principes. Deze principes vormen de basis van Handstorm, bedoeld als een verrijking van het begrip ‘brainstorm’.

Mensen moeten zich veilig voelen om uit hun comfort zone te gaan.

Om zijn principes te testen op validiteit en betrouwbaarheid en dit te kunnen onderbouwen, heeft Frans tijdens werkzaamheden op de Technische Universiteit Eindhoven 17 experimenten bijgehouden. Daarnaast heeft hij zijn principes getest door middel van een training, bedoeld voor beroepsmensen uit de bouw. Tijdens deze training hebben de cursisten geleerd om een bouwvergadering te leiden, met een probleem als beginpunt. Denk bijvoorbeeld aan een vraag als “Hoe kunnen we files voorkomen?”. Deze cursus heeft Frans zelf tien keer gegeven, samen met een deskundige op sociaal gebied. “Mensen moeten zich veilig voelen om uit hun comfort zone te gaan”, aldus Frans.

Frans heeft na afronding van de training verschillende deelnemers geïnterviewd over de leerzaamheid en werking van zijn principes. Uit deze interviews blijkt dat de 15 Handstorm principes, in de setting van de training, positief effect hebben. Over zijn bevindingen heeft Frans zijn proefschrift geschreven waarop hij gepromoveerd is. “Maar promoveren is geen einddoel op zich.”, voelt Frans. Zijn proefschrift is dan ook niet de laatste stap binnen Handstorm. Het proefschrift is immers alleen voor wetenschappers, een leek zou er maar moeilijk wijs uit worden. Daarom moeten deze principes beschikbaar worden, wereldwijd, voor de beroepsbevolking. Hiervoor heeft Frans het bedrijf Handstorm Knowledge Center opgericht.

Zijn technieken, de 15 Handstorm principes kunnen eigenlijk binnen alle vakgebieden worden toegepast. Zo is er een docente op een modeacademie in Brazilië die de Handstorm principes toepast in haar onderwijs. Dit houdt in dat haar leerlingen niet beginnen met tekenen, uitwerken en dan pas een paspop erbij pakken, maar meteen beginnen met de paspop. “Nadenken met je handen, je uiten door middel van creativiteit”. De vraag waar Frans nu een antwoord op probeert te vinden, is hoe hij de nieuwe media kan inzetten om beter te communiceren met zijn doelgroep. Het uiteindelijke doel? “Handstorm moet echt een begrip worden, net als Brainstorm. Mensen moeten weten dat er meer is dan alleen cognitieve vaardigheden, dat het lijf ook veel kennis heeft”, aldus Frans.