‘Basisschool de Triolier’

door: appart

Reuver Scholen zijn het middelpunt van de maatschappij, aldus Henk Berkhout, directeur van basisschool de Triolier in Reuver. Kinderen worden hier dan ook niet voorbereid op de maatschappij, maar staan er reeds met beide benen in. Aan de ene kant moet de school het goede voorbeeld geven en aan de andere kant moet de plek in de maatschappij vertegenwoordigd worden. Daarom kiest Henk ervoor om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te integreren in het curriculum.

Henk wil aan iedereen in de maatschappij laten zien “Dit zijn wij, dit doen wij”. Zo draagt de school bij aan de maatschappij, waardoor de school aantrekkelijk blijft en kan blijven bestaan. Op deze manier wordt de zogeheten vergrijzing en ontgroening tegengegaan: Reuver blijft aantrekkelijk voor jonge gezinnen, wat de verhouding gepensioneerden compenseert. Daarnaast draagt de school bij aan de maatschappij door samen te werken met andere bedrijven die midden in de maatschappij staan, waardoor het schoolgebouw vier van de vijf doordeweekse avonden gebruikt wordt door andere verenigingen. In ruil daarvoor kan Henk bijvoorbeeld met kerst livemuziek regelen.

Dit zijn wij, dit doen wij.

Naast het actief aanwezig zijn in de maatschappij, is de Triolier ook actief bezig met het vergroten van het empathisch vermogen van de leerlingen. Een manier om dit te realiseren is bijdragen aan Spieren voor Spieren, een stichting die zich inzet voor kinderen met een spierziekte. De stichting sluit aan bij het verantwoordelijk zijn voor elkaar wat Henk aanmoedigt. Hij wil zijn leerlingen stil leren staan bij het feit dat zij met hun gezonde lijf, wat ze vaak voor lief nemen, anderen die dat niet hebben kunnen helpen. “Gezonde kinderen hebben duizend wensen, zieke kinderen maar één”. Door actief bezig te zijn met Spieren voor Spieren leren kinderen dat er meer is dan alleen het wereldje waarin ze staan, waarin ze iets voor anderen kunnen betekenen.

Een manier waarop de school actief bezig is met Spieren voor Spieren, is de Spieren voor Spieren dag die de Triolier in het najaar van 2014 heeft georganiseerd. Deze dag was open voor alle geïnteresseerden, jong en oud was welkom. Het doel van deze dag was om de maatschappij bewust te maken van kinderen met een spierziekte en manieren om ze te helpen. Zo strijdt iedereen gezamenlijk om andermans leven te verbeteren, wat Henk ziet als taak van de school. Er zijn dan ook veel positieve reacties geweest op de Spieren voor Spieren dag, wat een festijn was voor alle leeftijden. Dit moet wel bij de scholen ingebed zitten in de visie, zegt Henk. Het organiseren van bijvoorbeeld een sponsorloop is heel leuk en goed, maar heeft geen diepere betekenis als het niet consequent voorkomt in het schoolplan en curriculum.

Het actief bezig zijn met de stichting Spieren voor Spieren is slechts één van de dingen die basisschool de Triolier doet om haar betrokkenheid bij de maatschappij teversterken en het bewustzijn van kinderen te vergroten. Het thema van de Spieren voor Spieren dag was Superhelden. Henk wil ieder kind meegeven dat iedereen een Superheld kan zijn: wanneer je iets voor iemand doet, ben je er al één. Ter illustratie geeft Henk aan: “Je hoeft niet met je vingertoppen tegen een muur te kunnen lopen om een Superheld te zijn”. Zo haalt Henk de wereld de school in, maar ook de school de wereld in. Wie kiest voor basisschool de Triolier, kiest dan ook voor het totaalpakket: onderwijs naast het creëren van maatschappelijk bewustzijn.